Menu

Уведомление за поверителност относно запис на входящи и изходящи телефонни разговори от ТМ Ауто ЕООД 


Това Уведомление за поверителност и защита на личните данни („Уведомление“) съдържа информация какви лични данни се обработват от ТМ Ауто ЕООД, при записване на входящи и изходящи телефонни разговори на телефонни номера на ТМ Ауто ЕООД. Това Уведомление се прилага наред с и в допълнение към Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota/ Lexus, която съдържа общите правила за обработването на Вашите лични данни и е достъпна на хартиен носител в нашия шоурум и на следния линк: https://sofia.toyota.bg/company-manu/gdpr

 

Администратор на личните данни, съдържащи се в записи на входящи и изходящи телефонни разговори

Администратор на личните данни, съдържащи се в записи на входящи и изходящи телефонни разговори е ТМ Ауто ЕООД, с ЕИК 831108786, със седалище и адрес на управление: гр. София. бул. Цариградско шосе 163.

 

Какви телефонни разговори се записват?

Записват се входящи и изходящи телефонни разговори от и към клиенти и други външни за ТМ Ауто ЕООД лица (външни доставчици, институции и други организации) на телефонната централа на ТМ Ауто 02/9604100.

 

Какви лични данни се събират?

При запис на телефонните разговори се обработват следните лични данни:

 

Запис на гласа на лицето, което инициира телефонната комуникация и на служителя на ТМ Ауто ЕООД, който приема и/или прави обаждането;

За да Ви обслужим, може да Ви бъде поискана съответна индивидуализираща информация, в зависимост от целта на обаждането, напр.: имена, телефонен номер, номер на шаси на автомобил, регистрационен номер на автомобил, история на автомобила, предпочитан оторизиран търговец, и др.;

Име и длъжност на служителя, който приема и/или прави обаждането.

 

За какви цели се записват телефонните обаждания:

- За мониторинг, оценка и подобряване на качеството на обслужване на клиенти и трети лица;

- За действия по приемане и разрешаване на клиентски спорове и оплаквания;

- За повишаване на сигурността на ТМ Ауто ЕООД и неговите служители, както и при нужда – за оказване на съдействие на органите на реда.

 

ТМ Ауто ЕООД извършва запис на входящите и изходящите телефонни обаждания въз основа на законния си интерес да осигурява качествено обслужване на своите клиенти и да защитава сигурността на дружеството и неговите служители.

 

Колко дълго се съхраняват записите на телефонните обаждания?

Записите на входящите и изходящите телефонни обаждания обичайно се съхраняват за период от 1 месец. Понякога, например при спор с или оплакване от клиент, може да съхраняваме конкретни записи до разрешаване на съответния случай.

 

Получатели на лични данни, съдържащи се в записи на телефонните обаждания

Данните, съдържащи се в записи на телефонните обаждания, могат да бъдат споделяни с оправомощени от нас обработващи лични данни - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели.

 

В случай, че не желаете запис на телефонните разговори, моля да ни уведомите:

- По електронен път на следния имейл адрес: gdpr_sofia@contact.toyota.bg

- На електронния сайт на Дружеството: Свържете се с нас чрез контактната форма на този сайт.

- По пощата - на адреса на ТМ АУТО ЕООД

 

Повече информация относно Вашите права във връзка с личните данни, които обработваме, се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota на следния линк: https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.

 

 

Video Title

Video Slug