Menu

Кариери 

Станете част от екипа на най-успешния автомобилен бранд

Ние търсим да назначим за своите търговско-сервизни комплекси в гр. София – бул. Цариградско шосе 163 и бул. Сливница 570 служители за позицията:

 

МЕХАНИК АВТОСЕРВИЗ (ТМА 06/2019)

Роля:: 

 • Извършване на технически обслужвания, текущи ремонти, смяна на гуми на леки и лекотоварни автомобили и др.

Изисквания:          

 • Завършено средно специално техническо образование;
 • Шофьорска книжка кат. В;
 • Отлично познаване на устройството на автомобила;
 • Основни познания по технически английски език;
 • Основни познания за работа с компютър и диагностична техника (тестер);
 • Умение за работа в екип;
 • Професионален опит на сходна позиция е предимство.

Личностни качества:

 • Енергичност и позитивизъм;
 • Силен фокус върху клиента и резултатите;
 • Отговорност и лоялност;
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:        

 • Динамична и интересна работа в дългогодишно развиваща се международна компания; обучение и възможност за интензивно натрупване на богат професионален опит; отлично възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати; допълнителни придобивки.

Кандидатури се събират до 30.06.2019 г. на e-mail: jobs@toyota.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на закона.

 

 

За комплекс ТМ Ауто на бул. Сливница, 570 търсим да назначим:

СЪТРУДНИК АВТОМИВКА – ПОДГОТОВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КЛИЕНТИ (TMА07/19)

Основни отговорности: 

 • Вътрешно и външно почистване и измиване на нови автомобили, ремонтираните в сервизите автомобили преди предаването им на клиенти, автомобили за тестово каране и служебни автомобили
 • Полиране на детайли при необходимост
 • Изпиране на тапицерии и поддръжка на кожен салон
 • Изготвяне на заявки за доставка на материали и консумативи за автомивката;

Изисквания:

 • Завършено средно образование
 • Способност за работа в екип 
 • Добри организационни умения, бързина на изпълнение и сръчност
 • Шофьорска книжка кат.В

Ние предлагаме:

 • Отлични условия за работа в екип от професионалисти
 • Подходящо обучение и възможност за развитие
 • Възнаграждение, съответстващо на положените усилия
При интерес да изпратите автобиография, като посочите референтния номер и позицията, за която кандидатствате не по-късно от 14.07.2019 г. на jobs@toyota.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 

Данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Моля да се запознаете с Уведомлението за поверителност на Вашите лични данни, публикувано към настоящата обява.

 

Уведомление за поверителност на личните данни при подбор на персонал

Предоставените по Ваша преценка лични данни при кандидатстване за работа по настоящата обява, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето им е доброволно и е необходимо условие за участване в подбор за обявената от нас позиция. Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, в съответствие с Общата политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна на [http://sofia.toyota.bg/company-manu/gdpr]. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на „Тойота Балканс“ ЕООД, участващо в процеса по подбор на персонал. В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции, в случай че получим Вашето съгласие. Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация. За въпроси или сигнали и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, може да се свържете с нас писмено на посочените по-долу данни за контакт. Също така имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.  Данни за контакт по въпроси относно личните данни: „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, бул. Цариградско шосе 163, e-mail: gdpr_sofia@contact.toyota.bg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • img 1740 1
 • img 1775 1
 • service 2